Kerhojen kokoutuminen

AikaOhjelmaKokoushuone
Hoitajakerho
Kemistikerho
16:00 – 20:00FyysikkokerhoOodi, kuutio. Ohjelma